Kaller seg kirke for å bli forstått

-Det handler mye om å bli forstått, sier Christian Lilleheim. Han er leder i en forsamling som tradisjonelt har ungått å kalle seg «kirke». Men nå har de bestemt seg for å kalle seg nettopp;  Salem Misjonskirke – NLM Bergen.

I kristne miljø er det er det tradisjoner for hvilke navn der er på forsamlingene. Bedehusmiljøet har for eksempel i stor grad unngått å bruke ordet «kirke» om sine forsamlinger. Men nå kan dette være i ferd med å endre seg. Salem Misjonsforsamling i Bergen er tilknyttet bedehusbevegelsen Norsk Luthersk Misjonssamband.

Reklamer