Drømmen til LAGET om at flere skal bli kristne går i oppfyllelse

– Bønnemøter flere dager i uken har resultert  i at mellom 20 og 30 skoleelever har blitt kristne, tror Alida Irene Viksøy.

Einar Helgås, Joar Helgås, Alida Irene Viksøy c

 

Einar Helgås, Joar Helgås og Alida Irene Viksøy.

 

– Flere dager er i uken samles elever til LAGS-møte der bønn har hovedfokus, sier Joar Helgås som går i 10 klasse ved Danielsen ungdomsskole. Han tror dette er noe av grunnen til at medelever har blitt kristne.

Mellom 20 og 30 elever har blitt kristne ved Danielsen ungdomsskole og Danielsen videregående skole i Bergen dette skoleåret. Dette har skjedd gjennom arbeidet til LAGET (Norges kristelige student og skoleungdomslag) har på skolen.

Hør intervju med Joar Helgås, elev i 10 klasse ved Danielsen ungdomsskole,  Alida Irene Viksøy, elev i 1 klasse Danielsen videregående skole, og Einar Helgås, teamleder LAGET region vest.

 

Hvordan opplever en at elever blir kristne på skolelag? Einar Helgås er teamleder for LAGET region Vest. Laget har mange skolelag på ungdomsskoler og videregående skoler. – Ønske for LAGET er at flere skal bli kristne, men å oppleve at elever ved Danielsen ungdomsskole og videregående skole blir kristne er veldig motiverende, sier Einar Helgås.

Reklamer

Skepsisuke

Å snakke om tro er å stille spørsmål tilbake til dem en snakker med.

Skepsisuke blir arrangert på universitet og høyskoler i Norge. I fjor arrangerte Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag 11 Skepsisuker rundt om i landet. Dette er en uke der en setter spørsmålene om liv og tro på agendaen.

I Bergen ble det i februar arrangert Skepsisuke av organisasjonene Ungdom i Oppdrag, LAGET og studentmenigheter.

Hvordan utruster en kristne til å være synlige med troen sin på skolen, universitetet eller på arbeidsplassen?

Skal en møte andre mennesker sin skepsis til tro må en kunne gi svar. En av vår tids fremste apologeter, William Lane Craig, definerer apologetikk som «den grenen av kristen teologi som søker rasjonelt å begrunne den kristne troens sannhetspåstander».

LAGET (Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag) har de siste årene hatt stort fokus på trosforsvar eller apologetikk sier Einar Helgås, teamleder i LAGET region vest og Andreas Skjelde, styreleder i Bergen kristne studentlag.

Ny kristenradio fra 1. mars

Torsdag 1. mars klokken 09 starter den nye radioen bestående av Radio Sørvest (Stavanger), Gimlekollen Radio (Kristiansand) og Radio Gnisten (Bergen).

Nytt navn på radioen vil da bli presentert. Du vil også høre intervju med styreleder Erik Waaler som forteller mer om hvorfor en har startet denne nye radioen.

 

Du vil fremdeles høre 8 timer fra oss på DAB kanalen P7KristenRiksradio i Bergen. På vår nettradio GodRadio.no kan du høre oss 24 timer hver dag!

Det blir noen endringer på sendeskjema fra 1. mars.

  • «God Hverdag» kan du nå høre klokken 14-15.
    • Reprisen kommer klokken 19-20.
  • Mandag til fredag blir musikk og korte andakter klokken 12-14.
  • Mandag til fredag kan du klokken 20-21 høre «Møteplassen», andakt med Asbjørn Kvalbein, musikkprogram med Sveinung Hølmebakk og hver fredag                  «Bedre søndag» – et program som ser nærmere på søndagens prekentekst

 

Skriv en mail til oss om du vil gi en tilbakemelding radiognisten@nlm.no