Radio Gnisten har blitt pTro

Fra 1. mars har Radio Gnisten fått nytt navn, og slått seg sammen med sammen med søsterradioene i Kristiansand (Gimlekollen Radio) og Stavanger (Radio Sørvest). Med felles sendinger mesteparten av døgnet, og stordriftsfordeler på administrasjonssiden er målet å utnytte ressursene maksimalt for å lage mer og bedre radio. Samlet har pTro nå en stab på i overkant av 7 årsverk, fordelt på kontorer i de tre byene Berge, Stavanger og Kristiansan. Ta gjerne kontakt med oss med tips eller tilbakemeldinger!

Nye nettsider for pTro er under utvikling, og radiognisten.no vil dermed bli overført til ptro.no i løpet av våren/sommeren.

Vi håper at du vil like den nye radioen!

Reklamer